Waardebepaling en overname

Waardebepaling en overname

U staat voor een belangrijke strategische keuze. Een investering in organische groei, of een overname. Of u overweegt een deel of het geheel van uw bedrijf te desinvesteren.

Eén voor één transacties waarbij u niet over 1 nacht ijs gaat. Het moeten strategisch de juiste keuzes zijn. Het moet het juiste moment zijn. Zij dienen binnen het financieel kader te passen.

Een grondige waardebepaling zal nodig zijn. Voor u als Raad van Bestuur, maar ook voor eventuele kredietverstrekkers. Of om uw onderhandelingspositie t.a.v. een tegenpartij te versterken.

Het heeft voordelen om voor de opmaak van een waardebepaling beroep te doen op een onafhankelijke partij. Ik ben er erg bedreven in, en kan diverse methoden hanteren. De methode is steeds aangepast aan de aard van de transactie en haar onderliggende componenten. Specifiek voor vastgoedtransacties of –waarderingen kan ik terugvallen op erkende bureaus, die het geheel met een certificaat kunnen onderbouwen.

Soms is het nuttig om een externe onderhandelaar op de voorgrond te brengen in M&A dossiers. Zuiver praktisch omdat de capaciteit in uw organisatie ervoor ontbreekt. Of tactisch om nog een escalatiemogelijkheid naar u als Bestuurder of directielid open te houden. Ook hiervoor kan u op mij rekenen.

Meer dan een berekening.

Een waardebepaling die ik uitvoer is meer dan een statische berekening. Het reikt u tevens de handvaten aan om de effectieve waarde verder te optimaliseren. In haar meest volledige vorm is een waardebepaling een volledig business plan inclusief management targets waarop u de organisatie voor en na de transactie kan gaan sturen.

Ik optimaliseer de aandeelhouderswaarde in elke fase van uw onderneming.
Fotoreportage: Elke Van de Locht
Created by 2BuildIT, powered by ZOEKIZ®