Strategisch en operationeel plan

Strategisch en operationeel plan

De richting die u uit wil is duidelijk, maar ze is nog niet vertaald in deelobjectieven voor de organisatie. U wil ze vanuit een kwaliteitsbewaking gaan sturen op meetbare doelstellingen. U wil op een effectieve en toegankelijke manier gaan communiceren over de bedrijfsdoelstellingen.

Voor deze en andere doelstellingen heeft u een goed opgebouwd en onderbouwd plan nodig. Sommige organisaties hebben een volledig departement wat niets anders doet dan plannen maken en opvolgen. Maar nog meer organisaties kunnen zich dat niet veroorloven.

Rekent u zich tot deze laatste groep? Ik kom graag doelgericht maar nauwgezet een bruikbare planning voor u opmaken.

Maar ook grote organisaties kunnen beroep op mij doen: soms is het nuttig om eens iemand ‘van buitenaf’ naar de plannen te laten kijken.

Ik ondersteun uw verantwoordelijke departementen in het opstellen of optimaliseren van een lange en korte termijn plan, en zorg er voor dat daarbij een geïntegreerd geheel tot stand komt. Uw directieleden en managers zullen daarbij nieuwe inzichten verwerven die uw organisatie ten goede zullen komen. Want wie wenst geen plan te hebben dat een set van concrete hefbomen en oplossingen biedt?

Opvolging realisatiegraad mag niet ontbreken.

U wil uiteraard ook kunnen opvolgen in welke mate uw directie en managers op de goede weg zijn om de afgesproken doelstellingen te realiseren. U wil verbanden zien. U wil effectief kunnen belonen. Maar ook tijdig kunnen bijsturen waar nodig.

Ik kan de controlling methodieken en –tools die u daarvoor nodig heeft implementeren of optimaliseren.

Ik bied uw organisatie een houvast die haar zal enthousiasmeren.

Artikels

Denk tijdig na over de consolidatie van uw financiële …
Een succesvolle heropstart van uw bedrijf na de lockdown
Fotoreportage: Elke Van de Locht
Created by 2BuildIT, powered by ZOEKIZ®