Risk management

Risk management

De context waarin uw bedrijf opereert verandert. Risico’s geraken onder controle maar er komen nieuwe in de plaats. Het realiseren van successen is niet enkel van de interne organisatie afhankelijk.

Dat zal vele Bestuurders en directieleden bekend klinken.

Er zijn onderweg naar het succes vele hindernissen die gepasseerd dienen te worden. Sommige zijn gekend, andere niet. Sommige zitten in de organisatie, andere daarbuiten. Wat zou de impact van een faillissement van een kritische leverancier zijn? Is er een fall-back plan klaar? In welke mate is het resultaat onderhevig aan politieke keuzes? Reglementering, wisselkoersen, subsidies aan concurrenten,...

Wil u de robuustheid van uw organisatie, de structuren en de positie van uw onderneming in het landschap geanalyseerd zien? Dan kan u daarvoor op mij beroep doen. Ik breng vanuit een onafhankelijke positie de risico’s heel concreet in kaart. Ik ga deze financieel evalueren en reik u tevens de handvaten aan om ze te gaan beheersen.


Uw bedrijf onderwerpen aan een stress-test.

Er is altijd meer dan de gedetecteerde en denkbare risico’s. Het echte risico zit hem in de risico’s die niemand echt op de radar heeft. Deze invloeden kunnen een substantiële impact op de continuïteit van de organisatie hebben. Voorbeelden daarvan zijn o.m. terreur, een pandemie, een handelsembargo, negatieve publiciteit over uw product. Om uw financiële draagkracht en weerbaarheid te kennen voer ik voor u in een korte tijd een stress-test uit. De resultaten van deze test kan u gebruiken om uw risicomanagement te verankeren in de organisatie.

Ik zorg er voor dat u uw organisatie beter kan wapenen tegen onvoorziene gebeurtenissen.

Artikels

Een succesvolle heropstart van uw bedrijf na de lockdown
Fotoreportage: Elke Van de Locht
Created by 2BuildIT, powered by ZOEKIZ®