Management targets

Management targets

Uw organisatie lijkt niet meer voldoende performant. Er wordt te veel gediscuteerd over wiens verantwoordelijkheid het niet slagen is. De klant staat te weinig centraal. U wil starten met een systeem van variabele verloning voor uw management.

Leemtes in de gedefinieerde verantwoordelijkheidsgebieden zullen leiden tot conflictsituaties. Zij zullen beperkend werken voor uw organisatie. Uw managers geraken gefrustreerd en uw cliënteel niet meer bediend zoals het hoort. Zij destabiliseren uiteindelijk het volledige bedrijf en hypothekeren het ondernemerschap.

Wil u dat uw directieleden en managers optimaal zorg dragen voor de bedrijfsdoelstellingen en voor de behoefte van het cliënteel? Dan kan een doordacht incentiveringssysteem daarbij helpen.

Ik ga na of de korte termijn doelstellingen de realisatie van de strategische objectieven faciliteren dan wel blokkeren. U krijgt concrete handvaten aangereikt om de set van doelstellingen op de verschillende niveaus te optimaliseren. Uitgaande van duidelijke rollen en verantwoordelijkheden. RACI kan daarbij een handig instrument zijn, wat ik voor u graag op maat implementeer.

Opvolging door gepaste controlling.

U wil uiteraard ook kunnen opvolgen in welke mate uw directie en managers op de goede weg zijn om de afgesproken doelstellingen te realiseren. U wil verbanden zien. U wil effectief kunnen belonen. Maar ook tijdig kunnen bijsturen waar nodig.

Ik kan de controlling methodieken en –tools implementeren die u daarvoor nodig heeft.

Ik laat sterke samenwerkingsverbanden in een performance-cultuur ontstaan.
Fotoreportage: Elke Van de Locht
Created by 2BuildIT, powered by ZOEKIZ®