Herstructurering

Herstructurering

Uw bedrijf is in moeilijkere wateren terechtgekomen. Of u wil eens een vernieuwende blik op het vertrouwde organisatiemodel.

Voor beide vragen kan u op mijn neutrale hulp rekenen.

Ik bekijk de robuustheid van uw organisatie en de effectiviteit van de afgesproken verantwoordelijkheden. Misschien is er nog een onbenut potentieel in de samenwerkingsverbanden. Welke zijn uw concurrentiële voor- en nadelen?

Van daaruit formuleer ik praktische suggesties om uw organisatie terug slagkrachtig te maken, en begeleid ik bij de implementatie van de weerhouden maatregelen.

Faillissement kan mogelijks vermeden worden.

Hoe moeilijk de situatie ook is, het is niet ondenkbaar dat een faillissement alsnog kan vermeden worden.

De wet voorziet namelijk in de mogelijkheden van schuldherschikking of overname onder gerechtelijk toezicht: de GRP (gerechtelijke reorganisatie). U zal uw handen en hoofd in dergelijke situatie meer dan vol hebben. U kan op mij beroep doen om deze GRP procedure voor u te begeleiden. Want niets zo belangrijk als het hoofd in die moeilijke periode koel te kunnen houden en gezond te blijven. Ik werk in deze procedures samen met gespecialiseerde advocaten.

Ik optimaliseer, ontzorg en breng rust voor u in de moeilijkste situaties.

Artikels

Denk tijdig na over de consolidatie van uw financiële …
Een succesvolle heropstart van uw bedrijf na de lockdown
Fotoreportage: Elke Van de Locht
Created by 2BuildIT, powered by ZOEKIZ®