Financiering

Financiering

U plant de bouw van een nieuwe installatie of de overname van een bedrijf of bedrijfstak. U heeft een ambitieus groeiplan.

Dat zijn allemaal overwegingen waarbij de financieringscomponent vroeg genoeg aan bod moet komen.

De evaluatie, optimalisering en realisatie van uw financieringscapaciteit kan u aan mij toevertrouwen.

Daarbij gaat mijn aandacht allereerst uit naar het potentieel wat u in het bedrijfsvoeringstraject nog heeft – klanten en leveranciers zijn immers belangrijke en vaak goedkope bronnen van financiering.

Mocht dat onvoldoende of niet optimaal zijn, bekijk ik verdere financieringsopties: bankkredieten, leasings, kapitaalsverhogingen, uitgifte van
obligatieleningen, eventueel desinvesteringen,...


Financieel plan nodig.

U dient het investerings- en financieringsdossier te voorzien van een robuust financieel plan. Voor de geldverstrekkers, maar ook voor uw eigen organisatie. Deze dient namelijk voor de terugbetalingscapaciteit / rendement te zorgen.

U laat dat plan best opmaken door iemand die er zeer ervaren in is, en die de opmaak zijn volledige aandacht kan geven. Niet afgeleid door de dagdagelijkse telefoons, mails en vergaderingen. Iemand die uiteraard ook reeds grote financieringen succesvol heeft afgerond.

Een financieel plan waarvan u mij de opmaak toevertrouwt is een geïntegreerd geheel. Het dekt de behoefte van het kredietcomité af en omvat de interne management targets. Zo kan u later eenvoudig opvolgen of uw project het beoogde resultaat oplevert. En bijsturen waar nodig op het niveau van de verantwoordelijke managers.

Ik leid of begeleid graag uw financieringsproject end-to-end.

Artikels

Denk tijdig na over de consolidatie van uw financiële …
Een succesvolle heropstart van uw bedrijf na de lockdown
Fotoreportage: Elke Van de Locht
Created by 2BuildIT, powered by ZOEKIZ®