Controlling en reporting

Controlling en reporting

U wil als Raad van Bestuur voldoende en snel genoeg geïnformeerd worden.
De omstandigheden kunnen gewijzigd zijn waardoor u nood heeft aan tijdelijke opvolging van specifieke elementen.


U kan op mij beroep doen om een gepaste controlling methodiek te implementeren.

Door mijn jarenlange ervaring in diverse ondernemingen, sectoren en contexten en door naar u te luisteren kom ik snel te weten wat voor u de gepaste rapportering is. U zal daardoor in uw besluitvorming nóg doortastender worden. De voeding en interpretatie van deze rapportering wordt verzekerd door een bijpassende controlling methodiek. Waar nodig reik ik uw financiële medewerkers nieuwe analyse- en presentatietechnieken aan.

Want u dient over de essentie geïnformeerd te worden. Met oorzaken en gevolgen. En met voorstellen tot corrigerende acties waar nodig. En dat alles helder in één oogopslag.

Geïntegreerd en actie-gericht.

U bent al jarenlang een rapporteringsformaat gewend. Maar is dat nog aangepast aan uw noden en aan de tijd? U kan van mij een feedback op de bestaande rapportering en analyses verkrijgen. Met ook de suggesties om deze naar een hoger niveau te brengen. De rapportering voor u dient ‘actionable’ te zijn. Dat wil zeggen: een geïntegreerd geheel, waarin de high-level dashboards m.b.t. uw strategische objectieven gekoppeld worden aan deelrapporteringen. Die omvatten op hun beurt de operationele hefbomen op de verschillende niveaus van verantwoordelijkheden binnen uw organisatie. Zo ontstaat er een waar communicatie-instrument. Veel meer dan een tabel met cijfers!

Ik zorg er voor dat u het bedrijf voldoende punctueel kan opvolgen en gepast kan bijsturen.

Artikels

Een succesvolle heropstart van uw bedrijf na de lockdown
Fotoreportage: Elke Van de Locht
Created by 2BuildIT, powered by ZOEKIZ®